ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କିଭଳି ପହଁଞ୍ଚିବେ

ବସ କିମ୍ବା ରେଳଗାଡି ଯୋଗେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ହେବ । ଢେଙ୍କାନାଳ ରୁ ବସ କିମ୍ବା ଟ୍ଯାକ୍ସି ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇହେବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଭଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏବଂ ଟ୍ଯାକ୍ସି ମିଳିଯିବ ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯଟନ ସ୍ଥଳୀ ର ଦୁରୁତ୍ଵ ର ବିବରଣୀ
ସ୍ଥାନ ସରାଙ୍ଗ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଦଣ୍ଡାଧର ଲଦାଗଡ ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମପୁର। କୁଆଳୋ କପିଳାସ ଯୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ
ଢେଙ୍କାନାଳ ୬୭ ୧୫ ୬୫ ୪୦ ୭୨ ୪୭ ୭୨ ୨୫ ୨୬
ଯୋରନ୍ଦା ୯୩ ୪୧ ୯୧ ୬୬ ୯୮ ୭୩ ୯୮ ୩୫
କପିଳାସ ୯୨ ୪୦ ୯୦ ୬୫ ୯୭ ୭୨ ୯୯
କୁଆଳୋ ୧୦ ୯୨ ୭୨ ୯୭ ୭୯ ୧୦୪
ବ୍ରହ୍ମପୁର। ୯୪ ୬୨ ୯୨ ୯୯
ଭୁବନ ୬୯ ୮୭ ୬୭ ୯୨
ଲଦାଗଡ ୮୭ ୫୫ ୮୫
ଦଣ୍ଡାଧର ୬୨ ୮୦
ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ୮୨
ସରାଙ୍ଗ