ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ