ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତଶଜ୍ୟା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ – ୨୦୨୨

ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ : 09/06/2022

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତଶର୍ଯ୍ୟ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ – ୨୦୨୨ସ୍ଥାନ- କଳାକୃତି ଗ୍ରାମ ସଦେଇବେରେଣୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ।
1

2

4

8