ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭୁବନ ବ୍ଲକ

ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି

ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ବିବରଣୀ
Date Location Proceedings
୧୧.୦୫.୨୦୨୨ ଭୁବନ ଡାଉନଲୋଡ
୧୭.୦୬.୨୦୨୨ ଭୁବନ ଡାଉନଲୋଡ

ଅଭିଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ:- ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ