ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ୟୁଏଲବି ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୨

Nomination of Candidates
କ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ ତାରିଖ ଡାଉନଲୋଡ
ପ୍ରତାପ କୁମାର ବେହେରା ୦୩.୦୩.୨୦୨୨ ଡାଉନଲୋଡ
ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ୦୪.୦୩.୨୦୨୨ ଡାଉନଲୋଡ୧
ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ୦୪.୦୩.୨୦୨୨ ଡାଉନଲୋଡ୨
ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ ୦୫.୦୩.୨୦୨୨ ଡାଉନଲୋଡ
ଗିତାଞ୍ଜଳି ମଲ୍ଲିକ ୦୫.୦୩.୨୦୨୨ ଡାଉନଲୋଡ
ପ୍ରତାପ ନାଏକ ୦୫.୦୩.୨୦୨୨ ଡାଉନଲୋଡ
ସୁରେଶ ନାଏକ ୦୫.୦୩.୨୦୨୨ ଡାଉନଲୋଡ