ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ନୂତନ ଅମିନ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ 10/01/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (49 KB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.XXII-02/2022 2526 / Dt. 07.04.2022 07/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (340 KB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.XIV-01/2022-1046/ Dt.31.01.2022 31/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (494 KB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.XIV-09/2022-13152/ Dt.23.01.2022 23/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.XIV-06/2021-13152/ Dt.31.12.2021 31/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.XIV-25/2021-11621/ Dt.01.12.2021 01/12/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.Office Order No.XIV-06/2021-8458/ Dt.08.09.2021 08/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.XIV-06/2021-e-7277/ Dt.11.08.2021 11/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.XIV-25/2021-e-6841 / Dt.04.08.2021 04/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା.XIV-25/2021-e-6350 / Dt.22.07.2021 22/07/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)