ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା.୩୧.୦୮.୨୦୨୦ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଦେଶ

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା.୩୧.୦୮.୨୦୨୦ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଦେଶ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା.୩୧.୦୮.୨୦୨୦ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଦେଶ 31/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)