ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ୩ ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର/ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ।

କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ୩ ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର/ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ୩ ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର/ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା । 04/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (376 KB)