ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆର ଆଇ ପି ,ସୁକିନ୍ଦା, ଯାଜପୁର ରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି । 

ଆର ଆଇ ପି ,ସୁକିନ୍ଦା, ଯାଜପୁର ରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି । 
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଆର ଆଇ ପି ,ସୁକିନ୍ଦା, ଯାଜପୁର ରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି । 

ଆର ଆଇ ପି ,ସୁକିନ୍ଦା, ଯାଜପୁର ରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଅଛି ।

30/07/2021 10/08/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (350 KB)