ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏନଏଚଏମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଏନଏଚଏମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଏନଏଚଏମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଏନଏଚଏମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

05/01/2019 15/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (25 KB) ବିଜ୍ଞାପନ (86 KB) ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ (34 KB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (6 KB)