ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏନଏଚଏମ ଢେଙ୍କାନାଳଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ।

ଏନଏଚଏମ ଢେଙ୍କାନାଳଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଏନଏଚଏମ ଢେଙ୍କାନାଳଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ।

ଏନଏଚଏମ ଢେଙ୍କାନାଳଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ।

07/06/2018 11/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (141 KB) ଏନଏଚଏମ ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା । (1 MB)