ଏସଏସଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଏସଏସଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଏସଏସଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।

07/08/2018 18/08/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (563 KB)