ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଆରଏସ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା

ଜିଆରଏସ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଜିଆରଏସ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା

କଙ୍କଡାହାଡ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ପଙ୍ଗତିରା ଏବଂ ବିରାଶାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଜିଆରଏସ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ।

23/07/2018 31/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (47 KB)