ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ ସମିତି ଦ୍ଵାରା ଅଟେଣ୍ଡାନ୍ଟ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ ସମିତି ଦ୍ଵାରା ଅଟେଣ୍ଡାନ୍ଟ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ ସମିତି ଦ୍ଵାରା ଅଟେଣ୍ଡାନ୍ଟ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୟନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ।

23/10/2018 09/11/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (60 KB)