ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ପିଅନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞାପନ

ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ପିଅନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ପିଅନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞାପନ

ବୟନଶିଳ୍ପ ସହାୟକ ନିର୍ଦେଶକ, ଢେଙ୍କାନାଳ କାର୍ଯ୍ୟ।ଲୟକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ପିଅନ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞାପନ ।

13/12/2018 22/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (176 KB) ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଲିଲ (2 MB)