ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯବାନ ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯବାନ ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯବାନ ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

ତା.୨୭.୦୮.୨୦୧୯ ରୁ ତା.୩୧.୦୮.୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯବାନ ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

20/07/2019 31/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)