ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ସାନି ସୀମା ନିର୍ଧାରଣ ଏବଂ ଆସନ ଆରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ସାନି ସୀମା ନିର୍ଧାରଣ ଏବଂ ଆସନ ଆରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ End Date ଫାଇଲ
ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ସାନି ସୀମା ନିର୍ଧାରଣ ଏବଂ ଆସନ ଆରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ସାନି ସୀମା ନିର୍ଧାରଣ ଏବଂ ଆସନ ଆରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

09/11/2021 19/11/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)